บัญชีของฉัน

การใช้บริการ
กรมธรรม์ที่มีผลอยู่ (ยังไม่หมดอายุ)
แสดงเฉพาะกรมธรรม์ที่มีผลคุ้มครองอยู่ของคุณ ไม่แสดงกรมธรรม์ที่หมดอายุแล้ว

ประวัติการสั่งซื้อ
ประวัติการสั่งซื้อประกันภัยของคุณ

ต่ออายุกรมธรรม์
ตรวจสอบการแจ้งเตือนต่ออายุ สำหรับลูกค้าเก่า ราคาพิเศษ ถูกกว่าต่อกับบริษัทโดยตรง ทุกปี!
สิทธิพิเศษ
รายการแลกของสมนาคุณ
ดูรายการแลกของสมนาคุณ และขอรับสิทธิ์

คูปองของฉัน
คูปองที่ได้จากรายการสมนาคุณจะมาอยู่ที่นี่
ตัวช่วยการเดินทาง
จอดรถไว้ไหน? จอดนานเท่าไหร่แล้ว?
บันทึกที่จอดรถล่าสุด เพื่อกันลืมว่าจอดชั้นไหน โซนไหน

หมายเหตุ: แนะนำผูกบัญชี PrakunRod กับ LINE @prakunrod จากนั้น ปักหมุด LINE @prakunrod ไว้บนสุด เพื่อการเข้าถึงที่ง่ายขึ้น
ข้อมูลส่วนตัว
แก้ไขข้อมูลส่วนตัว
อัพเดตอีเมล และข้อมูลส่วนตัวให้เป็นปัจจุบัน

เปลี่ยนรหัสผ่าน
ใช้รหัสผ่านที่ยากต่อการเดา