เข้าสู่ระบบ  /  สมัครสมาชิก ฟรี!    

ประกันชั้น 1


มือใหม่ หัด "ประกันรถ"

 
เกี่ยวกับ PrakunRod กิจกรรมเพื่อสังคม รับสมัครงาน
ต้องการรู้จัก PrakunRod มากขึ้น?
เรารู้สึกเป็นเกียรติที่ท่านแวะมาเยี่ยม PrakunRod.com และสละเวลามาทำความรู้จักกับ PrakunRod มากขึ้น เราหวังว่าข้อมูลในหน้านี้ จะช่วยคลายความสงสัยที่ท่านมีเกี่ยวกับเราได้บ้าง

PrakunRod ขอมอบ "ประสบการณ์การซื้อประกันที่ดีกว่า"
PrakunRod (อ่านว่า "ประกันรถ") มีความมุ่งมั่นที่จะทำให้การซื้อประกันภัยรถยนต์กลายเป็นเรื่องง่าย โดยได้พัฒนาระบบออนไลน์ และนำเทคโนโลยีต่างๆ มาประยุกต์ใช้อย่างต่อเนื่อง ลูกค้าสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทุกเวลา ตลอด 24 ชั่วโมงตามแต่ความสะดวก และสั่งซื้อกรมธรรม์ที่ต้องการได้ จากคอมพิวเตอร์ที่บ้าน โต๊ะทำงาน หรือจากทุกที่ทั่วประเทศ เป้าหมายของเราที่คิดอยู่ตลอด คือ เพื่อให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ที่ดีในการซื้อประกัน ประหยัดทั้งเงินและเวลา ในคราวเดียวกัน

PrakunRod คือใคร?
PrakunRod เป็นทีมนายหน้าเล็กๆ ซึ่งได้รับความกรุณาและการตอบรับจากลูกค้าในระดับดีพอประมาณตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ในด้านระเบียบข้อบังคับ PrakunRod ได้รับใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัยประเภทนิติบุคคล จาก คปภ (คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย) ในชื่อ บริษัท พีเคอาร์ โบรคเกอร์ จำกัด ใบอนุญาตเลขที่ ว00023/2556 และได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทประกันภัย สามารถให้คำปรึกษาและจัดให้มีการทำประกันวินาศภัย ระหว่างท่านกับบริษัทรับประกันภัยได้ โดยปัจจุบันลูกค้าสามารถเลือกดูข้อเสนอ และสั่งซื้อกรมธรรม์ ได้จากกว่า 10 บริษัท

PrakunRod ให้ความสำคัญกับเรื่องใด?
 • เราซื่อสัตย์ต่อลูกค้า คู่ค้า และตัวเราเอง
 • เราเห็นคุณค่าของการให้ข้อมูลความรู้ที่ถูกต้อง เพราะเชื่อว่าข้อมูลที่ครบถ้วนรอบด้าน จะช่วยลูกค้าตัดสินใจเลือกสิ่งที่เหมาะสมกับตนเองได้
 • เราเคารพสิทธิส่วนบุคคลของลูกค้า และพยายามอย่างยิ่งเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนตัวของท่าน
 • เรารับผิดชอบต่อการตัดสินใจ และการกระทำของเรา
 • เรารับฟังคำติชมจากลูกค้า และนำมาปรับปรุงบริการ นอกจากนี้ยังไม่หยุดคิดค้นสิ่งใหม่ๆ เพื่อมอบการบริการที่ดียิ่งขึ้น
 • เรายึดหลักจรรยาบรรณนายหน้าเป็นแนวทางในการดำเนินงาน
จรรยาบรรณที่ PrakunRod ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน
 • ประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และไม่สนับสนุนการกระทำอันเป็นความผิดตามกฎหมาย ผิดศีลธรรมและผิดจรรยาบรรณใดๆ
 • ปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรม และยึดถือประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 • ปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาความรู้ความสามารถให้รองรับต่อการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจโดยตลอด
 • รักษาความลับของลูกค้าที่ตนได้ล่วงรู้มาจากการดำเนินธุรกิจอย่างดี และไม่เปิดเผยแก่บุคคลนอกอื่นใด ยกเว้นเป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ หรือตามกฎหมาย
 • ประกอบธุรกิจโดยมีระบบการดำเนินงานที่เป็นมาตรฐาน มีการควบคุมที่ดี มีความโปร่งใสเพียงพอที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนได้
 • ไม่ใช้ถ้อยคำหรือการแสดงออกในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์กิจการที่เกินจริง หรือก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
อ่านจรรยาบรรณของนายหน้าประกันวินาศภัยฉบับเต็ม