ขอราคา ประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน - Industrial All Risk (IAR) Insurance

  • กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ถูกต้องที่สุด
  • PrakunRod เคารพสิทธิส่วนบุคคลของท่าน เราไม่มีนโยบายขายข้อมูลส่วนตัวของท่านให้บุคคลอื่น หรือนำมาใช้ในการเสนอขายสินค้าอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง
ประเภทธุรกิจ:
ชื่อบริษัท/ร้านค้า:
ที่อยู่ สถานที่เอาประกัน:
กรุณาใส่รหัสไปรษณีย์ด้วย
สถานที่ใช้เป็น:
ตัวอย่าง: หอพัก, โรงงานผลิตขวดพลาสติก, โกดังเก็บของ, ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น
ปีที่สร้าง:
หากไม่แน่ใจ สามารถประมาณได้
ขนาดพื้นที่สิ่งปลูกสร้าง:
ตัวอย่าง: อาคาร 3 ชั้น กว้าง 20 เมตร ยาว 100 เมตร (คิดเฉพาะพื้นที่สิ่งปลูกสร้าง บริเวณสนามหญ้า/พื้นที่ว่าง ไม่ต้องนำมาคิด)
มีชั้นใต้ดินหรือไม่:
จำนวนห้อง:
สำหรับ หอพัก อพาร์ทเม้น อาคารชุด โรงแรม
ห้องควบคุม Control room อยู่ชั้นใด (ถ้ามี):
อุปกรณ์ดับเพลิงที่ติดตั้ง:
อุปกรณ์ดับเพลิงมีอะไรบ้าง กรุณาอธิบาย
ประมาณมูลค่าทรัพย์สินที่ต้องการเอาประกัน:
หากมีกรมธรรม์เดิม สามารถดูมูลค่าทรัพย์สินต่างๆ ที่เอาประกันไว้ได้จากหน้าตารางกรมธรรม์เดิม
สิ่งปลูกสร้าง (อาคาร) ไม่รวมฐานรากที่อยู่ใต้ดิน: บาท
เฟอร์นิเจอร์สิ่งติดตรึงตรา: บาท
เครื่องจักร อุปกรณ์: บาท
สต็อกสินค้า: บาท
ทรัพย์สินอื่นๆ: บาท
ความคุ้มครองเพิ่มเติมที่สนใจ:


ความต้องการพิเศษของท่าน (ถ้ามี):
บริษัทประกันที่ทำอยู่:
หากไม่มีประกันเดิม ให้เลือก "อื่นๆ / ไม่มี" -- ตัวเลือกสุดท้าย
ประกันหมดอายุ:
หากไม่แน่ใจ สามารถประมาณได้
ทุนประกันเดิม: บาท
เบี้ยประกันเดิม: บาท
ชื่อ นามสกุล:
ตำแหน่ง:
อีเมล:
กรุณากรอกอีเมลให้ถูกต้อง เราแจ้งความคืบหน้าไปยังอีเมลนี้
เบอร์มือถือ:
ใส่ตัวเลขเท่านั้น โดยไม่มีเครื่องหมายขีด หรือ วงเล็บ ตัวอย่าง: 0845678901