กรมธรรม์อิเล็กทรอนิกส์


สมาคมวินาศภัย หารือ คปภ แนวทางในการลดต้นทุนการบริหารงาน โดยใช้แนวคิดใหม่ กรมธรรม์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะทำให้ผู้เอาประกันได้รับกรมธรรม์ที่เร็วขึ้น ลดขั้นตอนการส่งมอบ และสะดวกรับเอกสารที่ไหนก็ได้ ทั้งนี้ยังต้องมีใบเสร็จรับเงินเหมือนเดิม เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานหากมีข้อพิพาทเกิดขึ้น
แบบกรมธรรม์ที่คิดว่าจะใช้แนวทางกรมธรรม์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น กรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุ ประกันภัยรถยนต์ เป็นต้น โดยคาดว่าจะเริ่มหลังปี 2557
อัพเดต: 15 ม.ค. 57 - 20:39

ประกันภัยรถยนต์