ตัวเลขความคุ้มครองคนในรถ เช่น 7 x 100,000 คืออะไร


ตัวเลขแรก คือ จำนวนรวมผู้ขับขี่และผู้โดยสารที่ประกันคุ้มครอง ตัวเลขหลังเครื่องหมายคูณ (x) คือ วงเงินคุ้มครอง

ดังนั้นจากตัวอย่าง 7 x 100,000 หมายความว่า กรมธรรม์นี้คุ้มครอง ผู้ขับขี่และผู้โดยสารรวม 7 คน มีวงเงินคุ้มครองคนละ 100,000 บาท
อัพเดต: 23 มี.ค. 57 - 01:22

ประกันภัยรถยนต์