หมวดทะเบียนต่างๆ ที่ใช้ในการขนส่ง มีการแบ่งประเภทไว้อย่างไร ?


เลขรหัสแสดงประเภทรถ แบ่งตามประเภทการขนส่ง ดังนี้
1. รถโดยสารประจำทาง ใช้หมายเลขตั้งแต่ 10 ถึง 19
2. รถขนาดเล็ก ใช้หมายเลขตั้งแต่ 20 ถึง 29
3. รถโดยสารไม่ประจำทาง ใช้หมายเลขตั้งแต่ 30 ถึง 35
4. รถโดยสารไม่ประจำทาง มาตรฐาน 2 (จ) รถตู้ชนิดพิเศษ ใช้หมายเลขตั้งแต่ 36 ถึง 39
5. รถโดยสารส่วนบุคคล ใช้หมายเลขตั้งแต่ 40 ถึง 49
6. รถบรรทุกไม่ประจำทาง ใช้หมายเลขตั้งแต่ 60 ถึง 69 และ 70 ถึง 79
7. รถบรรทุกส่วนบุคคล ใช้หมายเลขตั้งแต่ 50 ถึง 59 และ 80 ถึง 99
อัพเดต: 30 เม.ย. 58 - 13:25

ประกันภัยรถยนต์