“โครงการตามนักขายเอเชียกันชนฟีเวอร์ ”


โครงการตามนักขายเอเชียกันชนฟีเวอร์

วันอาทิตย์ที่ 26 กันยายน 2553 ณ โรงแรม S.D Avenue Hotel
บริษัทเอเชียประกันภัย 1950 จำกัด ได้จัด “โครงการตามนักขายเอเชียกันชนฟีเวอร์ ”
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสรรหาตัวแทนใหม่เข้าสู่อาชีพ ซึ่งในครั้งนี้มีสายงานผช.กรรมการผู้จัดการ
คุณอโนทัย ศรีเหนี่ยง และสายงานผู้อำนวยการภาคคุณนิติ วังสุข ได้ร่วมกันจัดงานในการสรรหาตัวแทนใหม่ในพื้นที่
ซึ่งได้รับความสนใจจากนักธุรกิจ พ่อค้า และประชาชนทั่วไป ที่ต้องการหารายได้เสริมมากกว่า 100 ท่าน
ได้เข้าร่วมงาน และในงานมีตัวแทนใหม่ ที่ได้ตัดสินใจสมัครเข้าร่วมโครงการทันที 30 ท่านแรก
อัพเดต: 30 ก.ย. 53 - 00:13

ประกันภัยรถยนต์