ทิศทางของเอเชียประกันภัยและผลิตภัณฑ์ของบริษัท


เมื่อวันที่ 23-24 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยกรรมการอาวุโส สายงานการตลาดและการขาย คุณอโนทัย ศรีเหนี่ยง ได้มีการจัดประชุมตัวแทนในสายงานภาคอีสาน โดยวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการระดมสมองระดับผู้นำในการวางแผนการขาย ตลอดจน แนะนำสินค้าใหม่ของบริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด(มหาชน) ให้รับทราบ รวมทั้งจัดโปรแกรมการแข่งขันเพื่อกระตุ้นการทำงานของทุกภาค

โดยเน้นการสร้างงานสร้างคนแบบยั่งยืน ภายใต้โครงการ " หนึ่งตำบล หนึ่งตัวแทน " ขึ้น ณ.โรงแรมพระธาตุพนมเพลส อำเภอพระธาตุพนม จ.นครพนม

โดยได้รับเกียรติจากผู้บริหารระดับสูงจากสำนักงานใหญ่ คุณยงยุทธ พันธ์สาย รองประธานสายงานการตลาดและการขาย ,คุณวีรวัฒน์ พลายแก้ว ผู้จัดการแผนกฝึกอบรมและสรรหาตัวแทน เป็นเกียรติร่วมบรรยายในหัวข้อ ทิศทางของเอเชียประกันภัยและผลิตภัณฑ์ของบริษัท ให้มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเพื่อนำไปบอกเล่าและประกอบการขายให้แก่ลูกค้าในพื้นที่ต่อไป

การประชุมในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปอย่างดี จากการร่วมมือของผู้บริหารฝ่ายขาย ระดับผู้อำนวยการภาค ได้แก่ คุณมงคล ตันสุวรรณ ,คุณวิชุดา มินแก้ว,คุณภาณุ อภิฐิตินันทน์ ,คุณยลภัทร จิตรีงาม และผู้บริหารฝ่ายขายในสายงาน ที่ช่วยกันระดมสมองแบ่งปันประสบการณ์ให้ความรู้ในการขยายงานในพื้นที่ สร้างยอดขายให้ถึงเป้าหมายร่วมกัน และเพื่อเป็นการกระตุ้นยอดขายในไตรมาส 4 ให้บรรลุเป้าหมาย 3,000 ล้านบาทต่อไป
อัพเดต: 18 พ.ย. 59 - 12:26

ประกันภัยรถยนต์