แนวทางช่วยเหลือผู้เอาประกันภัย กรณี บมจ.เจ้าพระยาประกันภัย ถูกเพิกถอนใบอนุญาต สำหรับลูกค้าทั่วไป ที่ไม่ได้ซื้อผ่าน PrakunRod.comเนื่องด้วย บมจ.เจ้าพระยาประกันภัย ได้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันภัย ในวันที่ 7 ก.ย. 2561 จากเหตุผลด้านปัญหาฐานะการเงินและการดำเนินการ ทาง PrakunRod.com ขอสรุปข้อมูลทางเลือกสำหรับลูกค้าเพื่อรับการเยียวยาผลกระทบดังนี้

ทางเลือกที่ 1: ลูกค้าเลือกแนวทางช่วยเหลือ ตามแนวทางของคปภ. ซึ่งมีรายละเอียดคร่าวๆ ดังนี้
 • กรณีกรมธรรม์ยังไม่หมดอายุ และยังไม่มีการเรียกร้องสินไหมเกิดขึ้น – ผู้เอาประกันสามารถติดต่อบริษัทประกันภัย 26 บริษัท ที่เข้าร่วมโครงการเยียวยา โดยลูกค้าจะต้องทำประกันกับบริษัทใหม่ ซึ่งมีแนวทางเยียวยา 2 ลักษณะคือ

  ลักษณะที่ 1: บริษัทใหม่จะขยายความคุ้มครองเพิ่มเติมเท่ากับระยะเวลาประกันภัยที่เหลืออยู่ตามกรมธรรม์เดิม เช่น ประกันเดิมเจ้าพระยา เหลือ 3 เดือน เมื่อเข้าโครงการเยียวยาทำกับบริษัทใหม่ ความคุ้มครองจะกลายเป็น 1 ปี 3 เดือน โดยจ่ายเบี้ย 1 ปี

  ลักษณะที่ 2: นำความคุ้มครองประกันเดิมที่เหลือ มาคิดเป็นส่วนลด ยกตัวอย่าง ประกันเดิมเหลือ 3 เดือน นำมาใช้เป็นส่วนลดเบี้ยประกันใหม่ 1,500 บาท เป็นต้น โดยประกันใหม่จะมีความคุ้มครอง 1 ปี

  ลูกค้าที่สนใจแนวทางนี้ สามารถติดต่อบริษัทประกันใหม่ได้โดยตรง ตามรายชื่อที่ปรากฎในคำสั่งนายทะเบียนที่ 46/2561 (อ่านคำสั่งนายทะเบียน คลิกที่นี่)

  หมายเหตุ: ทั้งนี้สำหรับแนวทางนี้ อาจมีขั้นตอนที่ลูกค้าต้องส่งเอกสารเพิ่มเติมเป็นพิเศษ เพื่อใช้สำหรับโอนเบี้ยประกันจากเจ้าพระยาประกันภัย ไปยังบริษัทใหม่ ซึ่งอาจมีขั้นตอนยุ่งยากกว่าการทำประกันใหม่แบบปกติ

 • กรณีกรมธรรม์มีความเสียหายเกิดขึ้นแล้ว สำนักงานคปภ.ในทุกพื้นที่จะทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานอำนวยความสะดวกแก่ผู้เอาประกันภัยในเบื้องต้น (ข้อมูลการติดต่อ สำนักงาน คปภ. คลิกที่นี่)

ทางเลือกที่ 2: ลูกค้าเลือกแนวทางช่วยเหลือ ตามแนวทาง PrakunRod.com คือ ลูกค้าซื้อประกันใหม่แบบปกติกับ PrakunRod.com โดยให้เริ่มคุ้มครองทันที ระยะเวลา 1 ปี โดย PrakunRod.com จะแถม Gift voucher โลตัส หรือ BigC มูลค่า 200-300 บาท ให้เป็นพิเศษ

เงื่อนไข
 • ประกันเดิม ต้องเป็นประกันของเจ้าพระยาประกันภัย และยังไม่หมดอายุ
 • ประกันใหม่ที่เลือกได้ ต้องเป็นของบริษัท วิริยะ, อลิอันซ์ หรือ สินทรัพย์ เท่านั้น
 • ประกันใหม่จะทำประเภทใดก็ได้ ไม่จำเป็นต้องเป็นประเภทเดียวกับของเดิม ยกตัวอย่าง เดิมเจ้าพระยาทำชั้น 3 ของใหม่จะซื้อเป็น 2+ ก็ได้
 • รถที่ทำประกันใหม่ ต้องเป็นคันเดียวกับคันที่ทำประกันไว้กับเจ้าพระยา
 • มูลค่า Gift voucher ที่แถม พิจารณาจากประเภทประกันใหม่ที่ซื้อ คือ ประกันชั้น 1, 2+, 3+ แถม Gift Voucher 300 บาท, ประกันชั้น 3 แถม Gift Voucher 200 บาท
 • Gift voucher ของ โลตัส หรือ BigC เลือกไม่ได้ แล้วแต่ตามที่มีในสต็อก

วิธีการสั่งซื้อ และขอรับ Gift voucher
 • เลือกประกันแพกเกจใหม่ (วิริยะ, อลิอันซ์ หรือสินทรัพย์) และทำการสั่งซื้อจากหน้า
 • เว็บไซต์ตามปกติที่ https://www.prakunrod.com/SelectInsuranceType.aspx
 • ส่งอีเมล์หน้าตารางกรมธรรม์เดิม เจ้าพระยาประกันภัย ที่ยังไม่หมดอายุ มาที่ info@prakunrod.com ระบุหัวข้อ "order [ระบุหมายเลขคำสั่งซื้อของท่าน] ขอ gift voucher กรณีลูกค้าเจ้าพระยาเดิม" เช่น "order 123456 ขอ gift voucher กรณีลูกค้าเจ้าพระยาเดิม"
 • เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบสิทธิ์ และส่ง gift voucher ตามให้ใน 10-15 วันทำการ

ข้อแนะนำจาก PrakunRod.com
ถึงแม้ผู้ถือกรมธรรม์ของเจ้าพระยาประกันภัย ยังมีสิทธิ์เรียกร้องตามกรมธรรม์ผ่านการประสานงานของคปภ.และกองทุนประกันวินาศภัย เราคาดว่าการเรียกร้องสิทธิ์ตามวิธีดังกล่าวจะมีขั้นตอนที่ยุ่งยากและใช้เวลานาน เมื่อเทียบกับการเคลมประกันปกติ เราจึงแนะนำให้ผู้เอาประกันดำเนินการโอนย้ายบริษัทประกันตามทางเลือกข้างต้นโดยเร็วที่สุด
อัพเดต: 13 ก.ย. 61 - 10:53

ประกันภัยรถยนต์