ประกัน 2+ จ่ายรายเดือน 6xx - ทุน 100,000 คุ้มครอง 30 วัน จากเมืองไทยประกันภัย


กรมธรรม์คุ้มครองระยะสั้น ช่วยคุณประหยัด สู้ภาวะเศรษฐกิจ

เบี้ยรวม 666 บาท
ลดเหลือ 659 บาท (คุ้มครอง 30 วัน)

*** กรมธรรม์จัดส่งทางอีเมลเท่านั้น ***

สั่งซื้อออนไลน์


ความคุ้มครอง 30 วัน
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
ความรับผิดต่อชีวิต/ร่างกายของบุคคลภายนอก (ต่อคน) 1,000,000
ความรับผิดต่อชีวิต/ร่างกายของบุคคลภายนอก (ต่อครั้ง) 10,000,000
ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก (ต่อครั้ง) 1,000,000
ความเสียหายต่อรถที่เอาประกัน
กรณีสูญหาย ไฟไหม้ (บาท ต่อครั้ง) 100,000
กรณีชนกับยานพาหนะทางบก (บาท ต่อครั้ง) 100,000
ความคุ้มครองคนในรถเรา
1. อุบัติเหตุส่วนบุคคล (บาท ต่อคน) * 100,000
2. ค่ารักษาพยาบาล (บาท ต่อคน) * 100,000
3. หลักทรัพย์ประกันตัวผู้ขับขี่ (บาท ต่อครั้ง) 200,000
* คุ้มครองผู้ขับขี่และผู้โดยสาร รวม 5 คน
เงื่อนไขการรับประกัน
  • รับประกันโดย บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
  • คุ้มครอง 30 วัน
  • ไม่สามารถยกเลิกได้ เนื่องจากเป็นกรมธรรม์คุ้มครองระยะสั้น
  • ประกัน 2 พลัส คุ้มครองกรณีชนกับยานพาหนะทางบกเท่านั้น (รถชนรถ) และต้องแจ้งคู่กรณีได้ หากถูกชนแล้วหนี ไม่คุ้มครอง
  • รถเก๋ง-เอเชีย รหัส 110/320 อายุรถไม่เกิน 20 ปี ตามปีจดทะเบียน กลุ่ม 3, 4 และ 5
  • รถกระบะบรรทุก (น้ำหนักรวมบรรทุกไม่เกิน 3 ตัน) ไม่ติดคอก/ตู้