เพิ่ม: วิธีการจัดส่งโดย EMS


เรื่องนี้เกี่ยวกับ:
จาก feedback ของลูกค้าที่ในบางครั้งมีความต้องการกรมธรรม์อย่างเร่งด่วน และได้เสนอให้มีทางเลือกในการจัดส่งแบบ EMS ขณะนี้เราได้เพิ่มตัวเลือกการจัดส่งไปรษณีย์ EMS แล้ว โดยเพิ่มค่าใช้จ่าย 37 บาท ซึ่งท่านสามารถเลือกได้ระหว่างขั้นตอนการสั่งซื้อ

ข้อดีของการจัดส่งด้วยไปรษณีย์ EMS คือ ปลอดภัย, รวดเร็ว, ระบบติดตามสิ่งของทาง Internet แสดงรายละเอียดมากกว่าการส่งแบบลงทะเบียน โดยท่านจะได้รับกรมธรรม์ 1-3 วันทำการ หลังจัดส่ง

สำหรับการจัดส่งโดยไปรษณีย์ลงทะเบียนยังคงมีตามปกติ และไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
อัพเดต: 16 ธ.ค. 54 - 09:11

ประกันภัยรถยนต์