ประมาณการวันจัดส่งกรมธรรม์


เรื่องนี้เกี่ยวกับ:
เชื่อว่าทุกคนหลังสั่งซื้อสินค้าแล้ว (โดยเฉพาะถ้าสั่งซื้อผ่านอินเตอร์เน็ต) อาจกังวลใจหรืออยากได้ของที่สั่งซื้อไปโดยเร็วที่สุด PrakunRod เข้าใจและอยากส่งกรมธรรม์ให้ถึงมือท่านโดยเร็วที่สุดเช่นกัน แต่...เนื่องจากการออกกรมธรรม์มีการเกี่ยวข้องกับหลายฝ่าย เราเป็นตัวกลางประสานงานระหว่างท่าน(ผู้เอาประกัน) กับบริษัทประกันภัย ซึ่งแต่ละบริษัทมีขั้นตอนและใช้เวลาการออกกรมธรรม์ไม่เท่ากัน ดังนั้นเวลาที่กรมธรรม์พร้อมจัดส่งจึงแตกต่างกันด้วย

เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ และคลายกังวลให้กับลูกค้า เราได้ทดลองแสดงข้อมูลประมาณการวันจัดส่ง โดยคำนวณจากสถิติเวลาที่เคยใช้ในการออกกรมธรรม์นั้นๆ นอกจากนี้เพื่อสะท้อนสภาพความเป็นจริงให้ใกล้เคียงปัจจุบันที่สุด เราได้เลือกใช้ข้อมูลจากกรมธรรม์ที่เพิ่งจัดทำเสร็จเมื่อไม่นานนี้ ซึ่งถ้ามีสถิติเพียงพอ ท่านจะเห็นสัญลักษณ์ รถบรรทุก () พร้อมข้อมูลประมาณการวันจัดส่ง ในหน้าแสดงรายละเอียดกรมธรรม์ ทั้งนี้ ท่านสามารถคาดหวังวันจัดส่งตามข้อมูลได้อย่างคร่าวๆ แต่ไม่ได้เป็นการการันตีวันจัดส่งจริงแต่อย่างใด
อัพเดต: 25 มิ.ย. 60 - 08:18

ประกันภัยรถยนต์