ข้อยกเว้นประกันภัยรถยนต์


ประกันภัยรถยนต์ทุกประเภทมีเงื่อนไขข้อยกเว้นในการคุ้มครอง ไม่เว้นแม้แต่ "ประกันชั้น 1" ซึ่งเราอาจเคยได้ยินมาว่า "เคลมได้ทุกอย่าง" แต่นั้นเป็นการพูดอย่างกว้างๆ ในความเป็นจริงแล้ว มีรายละเอียดข้อยกเว้น ที่บริษัทประกันไม่รับผิดชอบ ทั้งนี้เพื่อกำหนดขอบเขต และจำกัดความเสี่ยงของบริษัทประกันภัย ซึ่งเป็นเรื่องจำเป็น เพราะหากไม่มีข้อยกเว้นในการรับประกันเลย เบี้ยประกันคงสูงกว่าที่เป็นอยู่มาก จนเราอาจจ่ายไม่ไหว
เราลองมาดูตัวอย่างเหตุการณ์ที่บริษัทประกันไม่รับผิดชอบกัน
  • คนขับไม่มีใบขับขี่ / เคยมี แต่ถูกยกเลิก / ใช้ใบขับขี่มอเตอร์ไซค์ไปขับรถยนต์
  • คนขับเมาขณะขับขี่ (ปริมาณแอลกอฮอล์ในเส้นเลือดตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป)
  • ใช้รถนอกเขตความคุ้มครอง (นอกประเทศไทย)
  • ใช้รถไปลากจูง หรือผลักดัน
  • ใช้รถแข่งขันความเร็ว
  • ใช้รถในทางผิดกฎหมาย เช่น ใช้รถยนต์ไปปล้นทรัพย์ ขนยาเสพติด
ตัวอย่างข้างต้นเป็นเพียงบางส่วนของข้อยกเว้นในการรับประกันภัยรถยนต์ บางกรณีบริษัทประกันอาจยังรับผิดชอบบางส่วน บางกรณีอาจปฎิเสธความรับผิดชอบทั้งหมด ผู้เอาประกันควรศึกษาเงื่อนไขของกรมธรรม์จากเอกสารที่ได้รับ เพื่อให้ทราบถึงข้อยกเว้น และความคุ้มครองต่างๆ อย่างครบถ้วน
อัพเดต: 4 มี.ค. 56 - 13:53

ประกันภัยรถยนต์