รถมีความเสียหายอยู่แล้วก่อนทำประกัน หรือรอเคลม รอซ่อม สามารถทำประกันชั้น 1 ได้หรือไม่


ในการทำประกันชั้น 1 รถควรอยู่ในสภาพเรียบร้อยก่อนทำประกัน หากรถมีความเสียหายอยู่แล้ว แต่เป็นความเสียหายไม่มาก เช่น รอยครูด 2-3 แผล บริษัทประกันอาจรับทำประกันได้ โดยจะ remark ความเสียหายไว้ในระบบ ซึ่งความเสียหายดังกล่าวไม่สามารถเคลมได้ เนื่องจากเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นก่อนรับประกัน หากต่อมาผู้เอาประกันนำรถเข้าซ่อม (เคลมกับประกันเดิม หรือซ่อมเอง) สามารถแจ้งให้บริษัทประกันไปถ่ายรูปรถใหม่ เพื่อลบ remark ได้

ในกรณีที่ความเสียหายมาก บริษัทประกันจะปฏิเสธการรับประกัน
อัพเดต: 22 มี.ค. 57 - 20:00

ประกันภัยรถยนต์