นำรถไปใช้ลากจูงเกิดอุบัติเหตุใครรับผิดชอบ


รถยนต์ A ทำการลากจูงรถยนต์ B ที่เครื่องยนต์ขัดข้องไม่สามารถขับเคลื่อนได้ โดยใช้เชือก โซ่ หรื่ออื่นๆ ระหว่างที่กำลังลากจูงนั้น เชือกขาดรถยนต์ B ไหลไปชนทรัพย์สินบุคคลภายนอกเสียหาย

กรณีเช่นนี้ผู้ขับรถยนต์ A ที่เป็นคันลากจูงเป็นฝ่ายผิด จะต้องเป็นผู้ชดใช้ความเสียหายต่อชีวิต และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
โดย บริษัทรับประกันภัยของรถยนต์ A ไม่ต้องจ่ายสินไหมทดแทนเนื่องจากเป็นข้อยกเว้นของกรมธรรม์ประกันภัยที่ระบุไว้ว่า การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครอง การใช้ลากจูงหรือผลักดัน เว้นแต่รถที่ถูกลากจูง หรือถูกผลักดันได้ประกันภัยไว้กับบริษัทด้วย หรือเป็นรถลากจูงโดยสภาพ หรือรถที่มีระบบห้ามล้อเชื่อมโยงถึงกัน

ความเสียหายของรถยนต์ B หากทำประกันชั้น 1 บริษัทรับประกันภัยของรถยนต์ B เป็นผู้รับผิดชอบ เนื่องจากรถยนต์ B ถูกลากจูงจึงไม่เข้าข้อยกเว้นตามกรมธรรม์ แต่เนื่องจากรถยนต์ B ไม่ได้เป็นฝ่ายผิดตามกฎหมาย ดังนั้นบริษัทรับประกันภัยของรถยนต์ B สามารถไปเรียกร้องความเสียหายจากผู้ผิดต่อได้คือ ผู้ขับรถยนต์ A

การลากจูงรถยนต์คันอื่นจึงควรทำด้วยความระมัดระวัง เพราะนอกจากจะไม่ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์แล้วอาจยังต้องรับผิดชอบความเสียหายทั้งหมดอีกด้วย วิธีที่ดีที่สุดควรใช้รถที่สร้างไว้ลากจูงโดยเฉพาะ ที่มีระบบการยกและมีการทำประกันภัยสำหรับการลากจูง
อัพเดต: 28 ต.ค. 56 - 23:26

ประกันภัยรถยนต์