บริษัท แปซิฟิค ครอส ประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน)


ประกันรถยนต์ แปซิฟิค ครอส ชั้น 1, 2+, 3+ ชั้น 3 ประกัน PA ประกันสุขภาพ เช็คราคาออนไลน์ แสดงราคาทันที ไม่ต้องโทรศัพท์ ผ่อน 0% 6 เดือน จ่ายสดลดพิเศษ ส่งฟรีทั่วไทย ปลอดภัย มั่นใจ 100% สั่งซื้อออนไลน์เลย!

เช็คราคาออนไลน์ ถูกสุดๆ คลิกที่นี่

แปซิฟิค ครอส มีประสบการณ์โดดเด่นด้านการรับประกันสุขภาพในประเทศไทย โดยเป็นผู้อยู่เบื้องหลังแอลเอ็มจี แปซิฟิค ในด้านการบริหารงานประกันสุขภาพและประกันเดินทาง ตั้งแต่ปี 2005 ในช่วงปลายปี 2013 ทางบริษัทได้ซื้อหุ้นกิจการบริษัทประกันสุขภาพที่จดทะเบียนในชื่อว่า บริษัทบริรักษ์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)  และปรับโครงสร้างทุนด้วยจำนวนเงิน 2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ บริษัทฯได้เปลี่ยนชื่อใหม่ และเปิดตัวอย่างเป็นทางการว่า บริษัท แปซิฟิค ครอส ประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่เดือนกันยายน 2014

ประกันสุขภาพส่วนบุคคล
คุ้มค่ากับค่าเบี้ย โรงพยาบาลเครือข่ายมากกว่า 360 แห่ง สามารถเลือกเฉพาะผู้ป่วยใน หรือผู้ป่วยในรวมผู้ป่วยนอก
 • รับประกันตั้งแต่อายุ 15 วัน ถึง 65 ปี และต่ออายุได้ถึง 90 ปี
 • บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินได้ทั่วโลก ตั้งแต่แผน Standard Extra ขึ้นไป
 • รับประกันการต่ออายุ
 • รับประกันภัยแม้มีความเสี่ยงเรื่องสุขภาพ โดยต้องแนบเอกสารประวัติการรักษาและผลการตรวจทางห้องปฎิบัติการทั้งหมดเพื่อพิจารณารับประกัน
 • รับพิจารณาโอนย้าย จากแผนประกันกลุ่มสู่แผนประกันส่วนบุคคล
 • เช็คเบี้ยประกันสุขภาพของท่าน คลิกที่นี่
ประกันสุขภาพกลุ่ม
เหมาะกับการซื้อไว้เป็นสวัสดิการ เนื่องจากเรื่องสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงาน ของทั้งพนักงานและผู้บริหาร รวมไปถึงคนในครอบครัวที่อยู่เบื้องหลัง
 • กรณีพนักงานตั้งแต่ 5 ท่านขึ้นไป
 • สามารถขยายความคุ้มครอง คู่สมรส และบุตร โดยซื้อแผนเดียวกันกับพนักงานหรือต่ำกว่าได้
 • มีทั้งหมด 10 แผนให้เลือกสามารถแบ่งซื้อเป็นกลุ่มย่อยได้ถึง 4 แผนตามตำแหน่งพนักงาน โดยแผนที่เลือกต่างกันไม่เกิน 3 ระดับ
 • สมาชิกต้องเป็นพนักงานประจำทำงานเต็มเวลา
 • อายุไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์
 • รับเฉพาะชั้นอาชีพ 1-3 ยกเว้นอาชีพ แพทย์ พยาบาล ช่าง ตำรวจ พนักงานขับรถ
 • ไม่คุ้มครองโรคที่เป็นมาก่อน และโรคเรื้อรัง
 • จำเป็นต้องกรอกใบแถลงสุขภาพ และแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
ประกันภัยอุบัติเหตุ
 • รับประกันตั้งแต่อายุ 1 เดือน จนถึง 75 ปี
 • Smart Plan ให้ความคุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคล โดยมีวงเงินที่เพียงพอและเบี้ยประกันที่เหมาะสม
 • Exclusive Plan ให้ความคุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคล เหมาะกับท่านผู้บริหารและเจ้าของกิจการที่ต้องการทุนประกันภัยที่สูงขึ้น
 • Platinum Plan ให้ความคุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคลและขยายความคุ้มครองค่าชดเชยรายได้ของท่าน หากต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ
 • เช็คเบี้ยประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลของท่าน คลิกที่นี่
 เวลา 5 นาที อาจช่วยคุณประหยัดเงินได้เป็น พันบาท เลือกผลิตภัณฑ์ที่คุณสนใจ เช็คราคาเลยตอนนี้!
ประกันอื่นๆ
คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล กรณีเจ็บป่วย

คุ้มครองกรณีบาดเจ็บ หรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ

+++ สั่งซื้อ ประกันภัยรถยนต์ แปซิฟิค ครอส กับ PrakunRod.com รับส่วนลดพิเศษ ที่ท่านจะไม่ได้รับจากที่ใด +++

เช็คราคา ฟรี!