ประกันชั้น 3 รถบรรทุก หกล้อ สิบล้อ หัวลาก


ประกันชั้น 3 รับผิดแทนเรา คุ้มครองเฉพาะรถคู่กรณี ไม่ซ่อมรถเรา เมื่อเกิดอุบัติเหตุ

เราไม่มีประกันชั้น 1 สำหรับรถบรรทุก มีฉพาะประกันชั้น 3 ขออภัยด้วยค่ะ