ติดตั้งโครงเหล็กหลังคาเพิ่ม ต้องแจ้งประกันหรือไม่


รถกระบะที่ทำประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ไว้ ภายหลังนำไปติดตั้งโครงเหล็กหลังคา และไม่ได้แจ้งกับบริษัทรับประกัน หากเกิดเหตุได้รับความคุ้มครองส่วนของโครงเหล็กหลังคาหรือไม่

กรณีเช่นนี้ โครงเหล็กหลังคาที่ติดตั้งภายหลังได้ทำประกันแล้ว หากเกิดเหตุเสียหาย ผู้รับประกันต้องรับผิดชอบค่าเสียหายเอง กรณีต้องการให้บริษัทรับประกันคุ้มครองด้วย ต้องแจ้งให้บริษัทรับประกันทราบ และทางบริษัทรับประกันส่วนมากจะแนะนำให้เพิ่มทุนและเบี้ยประกันให้คุ้มครองส่วนนี้ด้วย
อัพเดต: 28 พ.ย. 56 - 09:07

ประกันภัยรถยนต์