ประกันภัย 200 คืออะไร และสั่งซื้อออนไลน์ได้ที่ไหน อย่างไร


ประกันภัย 200 สำหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) คือผลิตภัณฑ์ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (Personal Accident Insurance) ที่ออกแบบให้มีเบี้ยประกันอยู่ในระดับต่ำ คือ 200 บาท ต่อปี เพื่อให้ผู้มีรายได้ในทุกระดับสามารถเข้าถึงการทำประกันได้ โดยกรมธรรม์คุ้มครองกรณีเสียชีวิต สูญเสียมือ เท้า สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยด้วย แต่ทั้งนี้ ไม่มีวงเงินค่ารักษาพยาบาลให้

ผู้ที่สามารถทำประกันภัย 200 คือ ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปี จนถึง 60 ปี โดยไม่จำกัดอาชีพของผู้เอาประกัน ซึ่งถือเป็นจุดเด่นอย่างหนึ่งของประกันภัย 200 เนื่องจากโดยทั่วไปแล้ว ประกันอุบัติเหตุจะมีเงื่อนไขไม่รับผู้ประกอบอาชีพความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุสูง สำหรับการทำประกัน ทางคปภ.กำหนดให้ผู้เอาประกันสามารถซื้อได้คนละไม่เกิน 2 กรมธรรม์ (รวมทุกบริษัทแล้ว)

ผู้ที่สนใจ สามารถสั่งซื้อได้จากบริษัทประกันภัยที่เข้าร่วม หรือสำหรับท่านที่สะดวกดำเนินการออนไลน์ สามารถสั่งซื้อประกันภัย 200 กับ PrakunRod.com

ซื้อประกัน PA 200 - คลิกที่นี่อัพเดต: 1 ก.พ. 63 - 19:47

ประกันภัยรถยนต์