ซื้อประกัน 2+ 3+ แบบไม่มีค่ารับผิดส่วนแรก ทำไมกรมธรรม์ออกมามีค่ารับผิดส่วนแรก


เนื่องจากเป็นข้อกำหนดของ คปภ. เรื่องรูปแบบและข้อความในกรมธรรม์ประกันภัย ที่บริษัทประกันจะเสนอขายต่อประชาชน ต้องเป็นแบบ และข้อความที่ทาง คปภ. กำหนด กรมธรรม์ 2+ 3+ จะต้องมีการระบุค่ารับผิดส่วนแรกต่อความเสียหายต่อตัวรถไว้ 2000 บาท (จักรยานยนต์ 1000 บาท)
หากเสนอขายโดยตกลงที่จะอนุโลมไม่เก็บค่ารับผิดส่วนแรกตามตาราง ก็สามารถอนุโลมได้

คำแนะนำ ผู้ที่ซื้อประกันภัยประเภท 2+ 3+ ไว้สามารถตรวจสอบเรื่องการเสียหรือไม่เสียค่า excess หรือค่ารับผิดส่วนแรกได้โดย

1 ตรวจสอบกับบริษัทรับประกันว่า เลขกรมธรรม์ที่ได้รับ กรณีเคลมจะต้องเสียค่ารับผิดส่วนแรก หรืออนุโลมไม่เสียค่ารับผิดส่วนแรก
2 ตรวจสอบจากเบี้ยประกันในตารางที่ได้รับว่าเป็นเบี้ยประกันแบบเสียหรือไม่เสียค่ารับผิดส่วนแรก โดยในบริษัทเดียวกัน ที่ทุนประกันเท่ากัน ประกันที่ไม่เสียค่ารับผิดส่วนแรกเบี้ยประกันจะต้องแพงกว่าแบบที่ยินยอมจ่ายค่ารับผิดส่วนแรกเอง
อัพเดต: 27 ส.ค. 61 - 14:56

ประกันภัยรถยนต์