เอเชียประกันภัย เปิดตัวแพกเกจใหม่ "2 พลัส 35 อัพ"


เอเชีย 2พลัส 35 อัพ
ความคุ้มครองแบบประกัน 2+ ทั่วๆไป แต่มีข้อแม้ ตอนเคลมหากเกิดอุบัติเหตุรถชนรถ และเป็นฝ่ายผิด ผู้เอาประกันต้องเอารถตนเองเข้าซ่อม และเคลมในหมวดความคุ้มครองต่อตัวรถ วงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท
- กรณี หากผู้ขับขี่ ณ.เวลาเกิดเหตุ มีอายุ 35 ปีขึ้นไปและมีใบขับขี่ ไม่ต้องเสียค่ารับผิดส่วนแรก
- กรณี หากผู้ขับขี่ ณ.เวลาเกินเหตุ มีอายุน้อยกว่า 35 ปีบริบูรณ์และมีใบขับขี่ ต้องเสียค่ารับผิดส่วนแรก 2000 บาท

เอเชีย 2 พลัส 35อัพ จึงแตกต่างจากประกันชั้น1 แบบระบุผู้ขับ ในวงเงินการจ่ายค่ารับผิดส่วนแรก และความคุ้มครอง
- กรณีประกันชั้น 1 เคลมรถคันเอาประกัน จากอุบัติเหตุที่ผู้ขับไม่ใช่ผู้ขับขี่ที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ เสียค่ารับผิดส่วนแรก 6,000 บาท
- ความคุ้มครองเอเชีย 2พลัส คุ้มครองตัวรถคันเอาประกันจากอุบัติเหตุรถชนรถ

เอเชีย 2พลัส 35 อัพ ไม่ใช่กรมธรรม์แบบระบุผู้ขับ คือใครขับก็ได้ที่มีใบขับขี่ แต่กรณีเกิดเหตุความเสียหายต่อรถยนต์คันเอาประกัน และเป็นฝ่ายผิดต้องเอารถเข้าซ่อม จะดูว่าผู้ขับขี่ ณ ตอนเกิดเหตุ มีอายุ 35 ปีขึ้นไป และมีใบขับขี่หรือไม่

คำแนะนำ ผู้ที่จะทำประกันเอเชีย2พลัส 35อัพ
1. เจ้าของรถที่มีอายุเกิน 35 ปี และส่วนมากใช้งานคนเดียว
2. ไม่ต้องการความคุ้มครองแบบชั้น 1 อาจต้องมีประสบการณ์ในการใช้รถที่ผ่านมาดีพอสมควร
3. เลือกดูแพกเกจ รถเอเชียหรือรถยุโรป ตามยี่ห้อรถให้ตรงเนื่องจาก เบี้ยประกันต่างกัน

ดูรายละเอียดเบี้ยประกันได้ที่
บริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด (มหาชน) 2+ ทุน 100,000 อายุ 35+ (รถเอเชีย) , 2+ ทุน 100,000 อายุ 35+ (รถยุโรป)
อัพเดต: 1 ก.ค. 57 - 17:27

ประกันภัยรถยนต์