PrakunRod Giving: ตอบแทนอาชีพบริการสังคม


เรื่องนี้เกี่ยวกับ:

*** สิ้นสุดโครงการแล้ว *** สำหรับท่านที่สั่งซื้อมาแล้ว สามารถส่งเอกสารขอรับ gift voucher ได้ถึง 30 ก.ย. 58 ครับ

PrakunRod ตอบแทนอาชีพบริการสังคม
ลูกค้าที่มีอาชีพ ครู, แพทย์, พยาบาล, ทหาร, ตำรวจ รับฟรี Gift Voucher เทสโก้ โลตัส มูลค่า 500 บาท เมื่อสั่งซื้อระหว่างวันที่ 6-31 ส.ค. 2558 และมียอดการชำระเงินตั้งแต่ 5,000 บาท ขึ้นไป
ขั้นตอนการขอรับ Gift Voucher
  • สั่งซื้อประกันออนไลน์ทางหน้าเว็บไซต์ PrakunRod.com
  • ส่งบัตรข้าราชการ บัตรประจำตัวการทำงาน ของผู้เอาประกันที่แสดงอาชีพข้างต้น มาที่อีเมล์ ระบุหัวเรื่อง อาชีพบริการสังคม order 00000 (เปลี่ยน 00000 เป็นรหัสคำสั่งซื้อของท่าน)
  • เราจะส่ง Gift Voucher ไปให้ตามที่อยู่จัดส่งที่ท่านให้ไว้ตอนสั่งซื้อ หลังจากกรมธรรม์ออกแล้วประมาณ 2 สัปดาห์
เงื่อนไข
  • ต้องแจ้งขอรับ Gift Voucher ภายใน 30 วันหลังจากสั่งซื้อ มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์
  • ชื่อผู้เอาประกัน ต้องตรงกับบัตรข้าราชการ บัตรประจำตัวที่ส่งมา เท่านั้น

PrakunRod ขอขอบคุณ ท่านที่มีอาชีพรับใช้สังคม
ทุกอาชีพล้วนมีเกียรติ มีคุณค่า และความสำคัญ แต่มีอาชีพกลุ่มหนึ่งที่ทรงคุณค่า ควรได้รับการยกย่องเป็นพิเศษ นั้นคือ อาชีพบริการรับใช้สังคม หลายอาชีพเหล่านี้ต้องทุ่มเทความเหน็ดเหนื่อย ทำหน้าที่ทุกวัน ทั้งกลางวันและกลางคืน โดยไม่มีวันหยุด เพื่อให้เราใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัย ปกติสุข หลายครั้งความสำคัญเหล่านี้อาจถูกมองข้ามไป PrakunRod จึงขอใช้โอกาสนี้ขอบคุณผู้มีอาชีพบริการประชาชน และรับใช้สังคมทุกท่าน
ขอขอบคุณ...

ครู อาจารย์ -- ที่ทุ่มเทกำลังใจ กำลังกาย เพื่อสังคม คอยให้คำแนะนำ และเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่อนาคตของชาติ

แพทย์ พยาบาล -- ที่ทุ่มเทความรู้ ความสามารถ ช่วยเหลือชีวิต ทั้งจากการป่วยไข้ และอุบัติเหตุ ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่มีวันหยุด

ทหาร -- ที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างกล้าหาญ เสี่ยงอันตราย เสียสละเพื่อให้เราได้อย่างอยู่อย่างปลอดภัย

ตำรวจ -- ที่ทุ่มเทกายใจ คอยดูแลรักษาความปลอดภัย ให้สังคมได้อยู่อย่างสงบเรียบร้อย
อัพเดต: 17 ก.ย. 58 - 11:18

ประกันภัยรถยนต์