ขายประกันทางโทรศัพท์ – PrakunRod.com ไม่มีนโยบายนี้


PrakunRod.com ไม่มีนโยบายขายประกันทางโทรศัพท์
PrakunRod.com เป็นระบบประกันภัยออนไลน์ 100% ทางเราไม่มีนโยบายเสนอขายประกันผ่านทางโทรศัพท์ (Telesales / Telemarketing)
หากท่านได้รับการเสนอขายประกันทางโทรศัพท์ สามารถตั้งข้อสังเกตได้ว่า ไม่ใช่การกระทำของ PrakunRod.com สำหรับลูกค้าที่ต้องการซื้อประกันกับ PrakunRod.com กรุณาสั่งซื้อผ่านหน้าเว็บไซต์เท่านั้น
หากท่านสนใจสั่งซื้อประกันภัยรถยนต์ออนไลน์ แนะนำเริ่มต้นดูข้อมูลจากหน้านี้
อัพเดต: 2 ส.ค. 58 - 10:02

ประกันภัยรถยนต์