เอเชียประกันภัย เปิดตัวแพกเกจใหม่ 3+ มอเตอร์ไซค์ (มีค่ารักษาพยาบาล)


เอเชียประกันภัย เป็นบริษัทรับประกันที่มีการคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ให้ตลาดอยู่เสมอ เห็นได้จากเป็นเจ้าแรกที่ทำประกัน 3+ ออกมาขาย และต่อมาเป็นที่นิยมของตลาดในบ้านเรามาก จนบริษัทอื่นๆ ทำออกมาขายเช่นเดียวกัน ปัจจุบันคงลืมกันไปแล้วว่าประกัน 2+ 3+ ที่ขายอยู่ ใครเป็นคนต้นคิด วันนี้เอเชียประกันภัยได้ ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ 3+ สำหรับจักรยานยนต์ใหม่ จากเดิมที่ไม่มีค่ารักษาพยาบาล มาเป็นแบบมีค่ารักษาพยาบาลเพิ่มเติม

-เอเชียประกันภัย แพกเกจ 3+ ทุน 10,000 บาท สำหรับมอเตอร์ไซค์ (มีค่ารักษาพยาบาล) - No Excess
-สำหรับการใช้รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล ไม่รับจ้างหรือให้เช่า
-ไม่มีค่ารับผิดส่วนแรก แม้จะระบุไว้ในกรมธรรม์ แต่อนุโลมไม่เก็บ
-ไม่จำกัดอายุรถ และยี่ห้อ
-การเบิกค่ารักษาพยาบาล เบิกตามจริงจากส่วนเกินที่เบิกมาจาก พ.ร.บ. แล้ว
-ค่ารักษาพยาบาลคุ้มครองผู้ขับขี่และผู้โดยสาร รวม 2 คน ไม่เกินคนละ 50,000 บาท
อัพเดต: 10 ส.ค. 58 - 18:22

ประกันภัยรถยนต์