ประกันรถยนต์ แบบระบุชื่อผู้ขับขี่คืออะไร รถประเภทใดทำได้บ้าง


ประกันรถยนต์ แบบระบุชื่อผู้ขับขี่ คือ การระบุชื่อบุคคลที่เป็นผู้ใช้รถลงในกรมธรรม์ โดยสามารถระบุได้สูงสุด 2 คน เนื่องจากการระบุผู้ขับขี่ที่แน่นอน ทำให้ความเสี่ยงภัยลดลง การระบุผู้ขับขี่จึงมีส่วนลด ทำให้เบี้ยถูกลง การระบุผู้ขับขี่แบ่งความเสี่ยง และให้ส่วนลดตามช่วงอายุ ดังนี้
  • อายุเกิน 50 ปีขึ้นไป (เสี่ยงน้อยสุด ส่วนลดมาก)
  • อายุ 36-50 ปี
  • อายุ 25-35 ปี
  • อายุ 18-24 ปี (เสี่ยงมากสุด ส่วนลดน้อย)
หากระบุผู้ขับขี่ 2 คน ให้ใช้อายุของผู้ที่มีความเสี่ยงสูง (อายุน้อย) เป็นฐานในการคำนวณ

สำหรับรถที่สามารถระบุผู้ขับขี่ได้นั้น ต้องเป็นรถยนต์ใช้งานส่วนบุคคล ได้แก่ รถยนต์นั่งส่วนบุคคล (รหัส 110) และรถยนต์โดยสารส่วนบุคคล (รหัส 210) เท่านั้น รถใช้งานสาธารณะ หรือใช้งานเชิงพาณิชย์ทำไม่ได้

ทั้งนี้ส่วนลดระบุผู้ขับขี่มีในประกันประเภท 1 บางแพกเกจเท่านั้น ไม่สามารถนำมาใช้ได้กับแพกเกจสำเร็จรูป หรือแพกเกจเบี้ยเหมา single rate

สำหรับประกัน 2+, 3+ ชั้น 3 เป็นแพกเกจสำเร็จรูป ไม่มีบริษัทใดให้ส่วนลดระบุผู้ขับขี่เพิ่มอีก
อัพเดต: 4 ต.ค. 58 - 00:33

ประกันภัยรถยนต์