ประกันภัยรถยนต์ไม่คุ้มครองภัยก่อการร้าย


ประกันรถยนต์ไม่คุ้มครองภัยก่อการร้าย

โดยทั่วไป ประกันรถยนต์ภาคสมัครใจเกือบทุกบริษัทจะไม่คุ้มครองและไม่จ่ายสินไหมทดแทน
หากเหตุเกิดจากภัยก่อการร้าย

หลายคนยังมีความเข้าใจว่าประกันชั้น 1 ช่วยคุ้มครองรถผู้เอาประกันทุกกรณี
และเมื่อเกิดความเสียหายเนื่องจากภัยก่อการร้ายไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ก็คิดว่าจะเรียกสินไหมทดแทนได้
แต่ความเป็นจริงแล้วตามเอกสารแนบท้าย รย.30 จะมีรายละเอียดเรื่องการยกเว้นระบุไว้อยู่
จึงควรระวังเรื่องการใช้รถยนต์ในสถานที่ที่มีความเสี่ยงต่อการก่อการร้าย
และเมื่อเกิดเหตุไม่คาดฝันเช่นนี้ขึ้น จนรถเสียหายหนัก ไม่สามารถใช้งานได้อีกก็ทำได้อย่างเดียว คือ
ยกเลิกกรมธรรม์ เอาเบี้ยประกันส่วนที่เหลือคืน โดยบริษัทประกันจะจ่ายคืนตามอัตราที่กำหนดไว้.

ประกันรถ ดอท คอม
ช่วยคุณประหยัดค่าประกันภัย
อัพเดต: 11 ต.ค. 56 - 00:12

ประกันภัยรถยนต์