ระบบ Online Support Ticket


เรื่องนี้เกี่ยวกับ:
เริ่มทดลองนำระบบ Online Support Ticket มาใช้ในการรับเรื่องติดต่อจากลูกค้า โดยข้อดีคือ
  • ผู้ติดต่อได้รับหมายเลขอ้างอิง สามารถติดตามเรื่องได้ง่าย
  • ข้อมูลถูกบันทึกในระบบส่วนกลาง เจ้าหน้าที่หลายคนสามารถทำงานร่วมกัน เพื่อบริการท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
  • ง่ายต่อการย้อนดู เพื่อปรับปรุงคุณภาพการบริการ
อัพเดต: 25 พ.ค. 55 - 14:07

ประกันภัยรถยนต์