ชื่อผู้เอาประกัน กับ ผู้ใช้รถจริงเป็นคนละคนกัน ประกันคุ้มครองหรือไม่


ชื่อผู้เอาประกันควรเป็นชื่อเจ้าของตามรายการจดทะเบียนรถ

แต่ความคุ้มครองของประกันภัยรถยนต์นั้นติดไปกับตัวรถ ไม่ได้ติดกับตัวผู้เอาประกัน เช่น ในกรณีที่มีการขายรถต่อไปแล้ว ความคุ้มครองก็ยังมีผลอยู่จนกว่ากรมธรรม์จะหมดอายุ ดังนั้นในการใช้งานจริง ใครขับก็ได้รับความคุ้มครองเหมือนกัน (แต่ทั้งนี้ต้องมีใบขับขี่ ไม่เมา ฯลฯ ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
อัพเดต: 11 ต.ค. 56 - 10:59

ประกันภัยรถยนต์