ได้รับกรมธรรม์แล้ว แต่ข้อมูลในกรมธรรม์ผิด ต้องทำอย่างไร


ในกรณีที่ข้อมูลในกรมธรรม์ไม่ถูกต้อง เช่น ทะเบียนรถผิด เลขตัวถังผิด ชื่อผู้เอาประกันผิด กรุณาติดต่อตัวแทน/นายหน้า เพื่อขอให้บริษัทประกันออกสลักหลังกรมธรรม์ แก้ไขข้อมูล
อัพเดต: 13 ต.ค. 56 - 13:23

ประกันภัยรถยนต์