สลักหลังกรมธรรม์ คืออะไร ต้องขอเมื่อไหร่ และมีวิธีขออย่างไร


สลักหลังกรมธรรม์ คือ เอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ที่บริษัทประกันออกให้กรณีที่ข้อมูลในกรมธรรม์จัดทำออกมาไม่ถูกต้อง หรือผู้เอาประกันต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในกรมธรรม์ เช่น ทะเบียนรถผิด เลขตัวถังไม่ถูกต้อง ชื่อผู้เอาประกันสะกดผิด แก้ไขวันเริ่มคุ้มครอง เปลี่ยนชื่อผู้รับประโยชน์ เป็นต้น

ผู้เอาประกันสามารถขอสลักหลังโดยติดต่อผ่านตัวแทน/นายหน้า ในการแจ้งขอสลักหลังควรส่งเอกสารที่สามารถยืนยันข้อมูลที่ต้องการแก้ไขมาประกอบ เช่น หากเลขตัวถังผิด ควรส่งเอกสารรายการจดทะเบียนเพื่อเป็นการแสดงเลขตัวถังที่ถูกต้อง

ที่ PrakunRod.com เราตรวจสอบกรมธรรม์ทุกฉบับก่อนจัดส่งให้ลูกค้า หากตรวจเจอข้อผิดพลาด เราจะแจ้งขอสลักหลังไปยังบริษัทประกันเพื่อแก้ไขข้อมูลให้ท่านอัตโนมัติ
อัพเดต: 15 ต.ค. 56 - 23:49

ประกันภัยรถยนต์