ประกันอุบัติเหตุ มีอาณาเขตคุ้มครองที่ไหนและเวลาใดบ้าง


กรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุ มีอาณาเขตคุ้มครองครอบคลุมทั่วโลก

กรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุ ให้ความคุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมง ไม่ว่าจะเป็นเวลาทำงาน พักผ่อน เดินทาง ออกกำลังกาย โดยสารรถประจำทาง หรือโดยสารสายการบินพาณิชย์
อัพเดต: 24 ส.ค. 57 - 18:52

ประกันภัยรถยนต์