ทำประกันชั้น 1 แบบระบุผู้ขับ แต่ตอนเกิดเหตุผู้ขับไม่ใช่ผู้ที่ระบุไว้ เคลมได้หรือไม่


กรณีทำประกันประเภท 1 แบบระบุผู้ขับไว้แต่ตอนเกิดเหตุผู้ขับเป็นคนอื่นที่ไม่ได้ระบุในตารางกรมธรรม์และเป็นฝ่ายผิดตามกฎหมาย สามารถเคลมประกันภัยชั้น 1 ที่ทำไว้ได้ แต่จะต้องเสียค่ารับผิดส่วนแรกดังนี้
- 2,000 บาทแรกสำหรับความเสียหายของทรัพย์สินบุคคลภายนอก เช่น ค่าซ่อมรถคู่กรณี ค่าเสาไฟ หรือต้นไม้ที่ถูกชนหัก เสียหาย เป็นต้น
- 6,000 บาทแรกสำหรับความเสียหายของรถคันเอาประกันภัย กรณีต้องเอารถคันเอาประกันภัยเข้าซ่อม

รวมกันแล้วอาจต้องรับผิดส่วนแรกเองสูงถึง 8,000 บาท ซึ่งมากกว่าส่วนลดที่ได้จากการระบุผู้ขับ ดังนั้นหากไม่มั่นใจว่ารถคันที่เอาประกันจะใช้งานโดยผู้ขับที่แน่นอนในปีเอาประกันแล้ว ก็ไม่ควรทำประกันภัยรถยนต์ แบบระบุผู้ขับ
อัพเดต: 23 ต.ค. 56 - 22:32

ประกันภัยรถยนต์