เอกสาร “ชนแล้วแยก” (Knock for Knock Form) คืออะไร ใช้ได้ในกรณีไหน มีประโยชน์อย่างไร


โครงการ “ชนแล้วแยก” เป็นโครงการสำหรับรถที่ทำประกันชั้น 1 ช่วยประหยัดเวลาผู้เอาประกันในกรณีเกิดอุบัติเหตุ อีกทั้งยังช่วยลดปัญหาจราจร เนื่องจากรถที่เกิดอุบัติเหตุสามารถแลกเอกสารกับคู่กรณี และแยกย้ายกันได้ทันที โดยไม่ต้องรอเจ้าหน้าที่บริษัทประกันหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจมาในที่เกิดเหตุ เงื่อนไขอุบัติเหตุที่สามารถใช้เอกสารชนแล้วแยกได้มีดังนี้
  • รถทั้ง 2 ฝ่ายทำประกันชั้น 1
  • ทั้ง 2 ฝ่ายมีเอกสาร “ชนแล้วแยก” (Knock for Knock Form)
  • รถทั้ง 2 ฝ่ายต้องเป็นรถเก๋ง รถกระบะ หรือรถตู้เท่านั้น
  • ผู้ขับขี่ทั้ง 2 ฝ่าย สามารถตกลงกันได้ ว่าฝ่ายใดเป็นฝ่ายถูก ฝ่ายผิด หรือประมาทร่วมกัน
หากอุบัติเหตุมีลักษณะเป็นไปตามเงื่อนไข สามารถกรอกเอกสาร “ชนแล้วแยก” ของตน, แลกกับคู่กรณี และแยกย้ายออกจากที่เกิดเหตุได้โดยไม่ต้องรอเจ้าหน้าที่บริษัทประกัน จากนั้นจึงนำเอกสารไปติดต่อเคลมกับบริษัทประกันของตนในภายหลัง
อัพเดต: 28 ต.ค. 56 - 18:10

ประกันภัยรถยนต์