ทำประกันชั้น 1 ปีที่ผ่านมาขับรถดี ไม่มีเคลม ทำไมเบี้ยต่ออายุถึงแพงขึ้น


สาเหตุที่ทำให้เบี้ยต่ออายุประกันชั้น 1 แพงขึ้น ถึงแม้ปีที่ผ่านมาจะไม่มีประวัติเคลม อาจเกิดขึ้นได้ดังนี้
  • ปีที่ผ่านมาเป็นรถป้ายแดง ทำประกันกับไฟแนนซ์ หรือศูนย์โดยตรง
    ประกันที่มากับไฟแนนซ์หรือศูนย์ ส่วนมากจะได้เบี้ยประกันในราคาถูก เพราะมีการทำสัญญาพิเศษกับบริษัทประกันในลักษณะงานกลุ่ม โดยบริษัทประกันอาจต้องแข่งกันประมูลเพื่อรับงาน เป็นผลทำให้ได้เบี้ยประกันราคาถูก ในปีต่อมาหมดสัญญาแล้ว การคำนวณเบี้ยใช้ฐานเบี้ยตามปกติของบริษัทประกัน จึงทำให้เบี้ยต่ออายุแพงขึ้น

  • บริษัทประกันปรับฐานเบี้ย
    บริษัทประกันวิเคราะห์ปริมาณการเคลม และอัตราส่วนค่าสินไหมทดแทน (Loss Ratio) อยู่เสมอ เพื่อปรับฐานเบี้ยประกันให้อยู่ในอัตราที่เหมาะสม บางบริษัทปรับเบี้ยบ่อยทุกไตรมาส บางบริษัทปรับรายปี ดังนั้นหากในระบบโดยรวมมีปริมาณการเคลมมาก บริษัทจะปรับฐานเบี้ยสูงขึ้น ทำให้เบี้ยต่ออายุของเราสูงขึ้นได้ ถึงแม้จะมีส่วนลดประวัติดี

  • ปีที่ผ่านมาได้เบี้ยราคาพิเศษ จากแคมเปญ หรือโปรโมชั่น
    ปีที่ผ่านมาทำประกันได้ในราคาถูกพิเศษ เช่น ส่วนลดพิเศษที่ซื้อในการจัดงานประกันภัย, ส่วนลดพิเศษที่บริษัทจัดให้สำหรับรถคันแรก เป็นต้น เมื่อถึงปีต่ออายุ บริษัทประกันกลับมาใช้ฐานเบี้ยปกติในการคำนวณ เป็นสาเหตุทำให้เบี้ยประกันสูงขึ้น
อัพเดต: 12 ต.ค. 56 - 14:55

ประกันภัยรถยนต์