ผู้รับผลประโยชน์ ในกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์คือใคร


ผู้รับผลประโยชน์ในกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ ระบุไว้สำหรับเป็นผู้รับสินไหมทดแทนกรณีรถสูญหาย หรือเสียหายสิ้นเชิงต้องคืนทุนประกัน (ไม่ได้รับผลประโยชน์อื่นๆ เช่น สินไหมคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล สินไหมอุบัติเหตุส่วนบุคคล )

ดังนั้นกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 จะแบ่งผู้รับผลประโยชน์เป็น 2 กรณี
1. บริษัท ไฟแนนซ์ กรณีที่ยังติดภาระ ผ่อนไม่หมด
2. เว้นว่างไว้ไม่ระบุผู้รับผลประโยชน์ หมายถึงผู้เอาประกันเป็นผู้รับผลประโยชน์ และต้องแสดงหลักฐานอีกครั้งว่าเป็นเจ้าของจริง รถปลอดภาระ ตอนรับสินไหม

เมื่อผ่อนรถกับไฟแนนซ์หมดแล้ว สามารถสลักหลังกรมธรรม์ เพื่อเอาผู้รับผลประโยชน์ออก โดยแสดงเล่มทะเบียนรถที่มีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือกรรมสิทธิ์ใหม่ต่อบริษัทรับประกัน ทางบริษัทรับประกันจะออกเอกสารการเปลี่ยนแปลงกรมธรรม์ให้ผู้เอาประกันเก็บไว้เป็นหลักฐาน

กรณีเกิดเหตุรถสูญหายหรือเสียหายต้องคืนทุนประกัน หากผู้รับผลประโยชน์ยังเป็นไฟแนนซ์ ทางบริษัทรับประกันจะจ่ายสินไหมให้ไฟแนนซ์ ทางไฟแนนซ์ก็จะหักภาระหนี้สินที่ค้างอยู่ ส่วนที่เหลือจึงจะคืนแก่ผู้เอาประกัน หากจำนวนเงินไม่พอทางไฟแนนซ์ก็จะเรียกเพิ่มเติมจากผู้ผ่อนต่อไป
อัพเดต: 15 ก.พ. 57 - 19:41

ประกันภัยรถยนต์