ยกเลิกประกันภัยรถยนต์ จะได้เงินคืนเท่าไหร่


เมื่อได้แจ้งยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ไปแล้ว ผู้เอาประกันจะได้รับเงินคืนตามอัตราการคืนเบี้ยประกันภัยตามตารางด้านล่าง โดยให้ถือวันประกันสิ้นสุด คือ วันที่บริษัทประกันได้รับเอกสารแจ้งยกเลิก หรือวันที่ระบุไว้ในเอกสารว่าต้องการยกเลิก แต่ทั้งนี้ ไม่สามารถระบุวันยกเลิกย้อนหลังได้

อัตราคืนเบี้ยประกันภัยรถยนต์

จำนวนวันประกันภัย% ที่ได้คืน
1 - 972
10 - 1968
20 - 2965
30 - 3963
40 - 4961
50 - 5959
60 - 6956
70 - 7954
80 - 8952
90 - 9950
100 - 10948
110 - 11946
จำนวนวันประกันภัย% ที่ได้คืน
120 - 12944
130 - 13941
140 - 14939
150 - 15937
160 - 16935
170 - 17932
180 - 18930
190 - 19929
200 - 20927
210 - 21925
220 - 22923
230 - 23922
จำนวนวันประกันภัย% ที่ได้คืน
240 - 24920
250 - 25918
260 - 26916
270 - 27915
280 - 28913
290 - 29912
300 - 30910
310 - 3198
320 - 3296
330 - 3394
340 - 3493
350 - 3591
360 - 3660

หมายเหตุ: เปอร์เซ็นต์ (%) ที่ได้คืน คิดจากร้อยละของเบี้ยประกันภัยเต็มปี รวมภาษีมูลค่าเพิ่มด้วย
อัพเดต: 14 ก.พ. 57 - 07:56

ประกันภัยรถยนต์