การแบ่งชั้นของสิ่งปลูกสร้าง


การแบ่งชั้นของสิ่งปลูกสร้างสำหรับประกันอัคคีภัย

สิ่งปลูกสร้างชั้น 1 คือมีโครงสร้างเป็นคอนกรีตมากกว่า 80 %ของทั้งหมด และผนังฉาบปูนทั้ง 2 ด้าน เช่น บ้านที่สร้างด้วยคอนกรีตล้วน
สิ่งปลูกสร้างชั้น 2 คือมีโครงสร้างเป็นคอนกรีตมากกว่า 50 %ของทั้งหมด และผนังฉาบปูนทั้ง 2 ด้าน
สิ่งปลูกสร้างชั้น 3 เป็นอาคารที่ไม่ตรงตามสิ่งปลูกสร้างชั้นที่ 1 และ 2 ให้ถือว่าเป็นชั้น 3

ปัจจุบันบริษัทประกันมักจะรับทำประกันสำหรับสิ่งปลูกสร้างชั้น 1 และ 2 เท่านั้น เนื่องจากความเสี่ยงต่ำ และเบี้ยประกันถูกกว่า

บ้านที่สร้างด้วยไม้ล้วน (สิ่งปลูกสร้างชั้น 3)เช่น ไม้สักทั้งหลัง มีมูลค่าค่อนข้างสูง ซึ่งพบได้บ่อยแถบภาคเหนือ บริษัทประกันมักจะเลือกพิจารณา รับประกันสิ่งปลูกสร้างชั้น 3 เป็นรายๆ ไปเท่านั้น
อัพเดต: 24 ส.ค. 57 - 19:04

ประกันภัยรถยนต์