ข้อมูลประกันอัคคีภัย


3,602
เข้าชม
Over-Sum Insured, Under-Sum Insured, หลักการเฉลี่ย คืออะไร
23 ส.ค. 61
อัพเดต
การทำประกันอัคคีภัยในทุนประกันภัยที่เหมาะสมคิดอย่างไร ทุนที่เหมาะสมคือ ไม่ต่ำกว่า 80% ของมูลค่าที..
2,488
เข้าชม
ภัยเนื่องจากน้ำ ต่างจาก ภัยจากน้ำท่วม อย่างไร
12 ส.ค. 61
อัพเดต
ประกันอัคคีภัย เป็นการประกันที่ให้ความคุ้มครองทรัพย์สินแบบระบุภัย “ระบุภัย (Named Peril)” ว่ากรม..
8,414
เข้าชม
หนังสือคุ้มครองชั่วคราว (Cover Note) คืออะไร
16 ก.ย. 59
อัพเดต
หนังสือคุ้มครองชั่วคราว (Cover Note) หนังสือคุ้มครองชั่วคราวเป็นเอกสารที่ผู้รับประกันภัยออกให้แก..
5,118
เข้าชม
การกรอกใบคำขอประกันอัคคีภัย
3 ม.ค. 63
อัพเดต
การกรอกใบคำขอประกันอัคคีภัย กรอกรายละเอียดสถานที่ตั้ง บ้าน หรือทรัพย์สินที่เอาประกัน ต้องลงรายล..
4,169
เข้าชม
ประกันภัยพิบัติ คุ้มครองภัยอะไรบ้าง และมีเงื่อนไขอย่างไร
24 ส.ค. 57
อัพเดต
ประกันภัยพิบัติคุ้มครองภัยธรรมชาติ 3 ภัย ได้แก่ ภัยลมพายุ, แผ่นดินไหว และน้ำท่วม โดยมีเงื่อนไขดังต..
2,882
เข้าชม
รายละเอียดของทรัพย์สินที่เอาประกันภัยอัคคีภัย
24 ส.ค. 57
อัพเดต
รายละเอียดของทรัพย์สินที่เอาประกันภัยอัคคีภัย - สิ่งปลูกสร้าง หมายถึง ตัวอาคาร(ไม่รวมรากฐาน..
4,813
เข้าชม
การแบ่งชั้นของสิ่งปลูกสร้าง
24 ส.ค. 57
อัพเดต
การแบ่งชั้นของสิ่งปลูกสร้างสำหรับประกันอัคคีภัย สิ่งปลูกสร้างชั้น 1 คือมีโครงสร้างเป็นคอนกร..
2,871
เข้าชม
ประกันอัคคีภัยคุ้มครองทรัพย์สินอะไรบ้าง
24 ส.ค. 57
อัพเดต
ประกันอัคคีภัย นอกจากคุ้มครองตัวบ้านหรือสิ่งปลูกสร้างไม่รวมฐานรากแล้ว ยังคุ้มครองสิ่งอื่..
3,432
เข้าชม
การประกันอัคคีภัย
24 ส.ค. 57
อัพเดต
การประกันอัคคีภัยคืออะไร การประกันอัคคีภัย คือ ประกันภัยที่คุ้มครองความเสียหายต่อทรัพย์สิ..
« หน้าที่แล้ว 1 หน้าถัดไป »