ข้อมูลประกันอัคคีภัย


1,197
เข้าชม
หนังสือคุ้มครองชั่วคราว (Cover Note) คืออะไร
16 ก.ย. 59
อัพเดต
หนังสือคุ้มครองชั่วคราว (Cover Note) หนังสือคุ้มครองชั่วคราวเป็นเอกสารที่ผู้รับประกันภัยออกให้แก..
2,642
เข้าชม
การกรอกใบคำขอประกันอัคคีภัย
2 ต.ค. 57
อัพเดต
การกรอกใบคำขอประกันอัคคีภัย กรอกรายละเอียดสถานที่ตั้ง บ้าน หรือทรัพย์สินที่เอาประกัน ต้องลงรายล..
2,256
เข้าชม
ประกันภัยพิบัติ คุ้มครองภัยอะไรบ้าง และมีเงื่อนไขอย่างไร
24 ส.ค. 57
อัพเดต
ประกันภัยพิบัติคุ้มครองภัยธรรมชาติ 3 ภัย ได้แก่ ภัยลมพายุ, แผ่นดินไหว และน้ำท่วม โดยมีเงื่อนไขดังต..
1,151
เข้าชม
รายละเอียดของทรัพย์สินที่เอาประกันภัยอัคคีภัย
24 ส.ค. 57
อัพเดต
รายละเอียดของทรัพย์สินที่เอาประกันภัยอัคคีภัย - สิ่งปลูกสร้าง หมายถึง ตัวอาคาร(ไม่รวมรากฐาน..
1,581
เข้าชม
การแบ่งชั้นของสิ่งปลูกสร้าง
24 ส.ค. 57
อัพเดต
การแบ่งชั้นของสิ่งปลูกสร้างสำหรับประกันอัคคีภัย สิ่งปลูกสร้างชั้น 1 คือมีโครงสร้างเป็นคอนกร..
1,190
เข้าชม
ประกันอัคคีภัยคุ้มครองทรัพย์สินอะไรบ้าง
24 ส.ค. 57
อัพเดต
ประกันอัคคีภัย นอกจากคุ้มครองตัวบ้านหรือสิ่งปลูกสร้างไม่รวมฐานรากแล้ว ยังคุ้มครองสิ่งอื่..
1,564
เข้าชม
การประกันอัคคีภัย
24 ส.ค. 57
อัพเดต
การประกันอัคคีภัยคืออะไร การประกันอัคคีภัย คือ ประกันภัยที่คุ้มครองความเสียหายต่อทรัพย์สิ..
« หน้าที่แล้ว 1 หน้าถัดไป »