ซื้อประกันสุขภาพ จากบริษัทประกันชีวิตหรือบริษัทประกันวินาศภัย ดี ?


ซื้อประกันสุขภาพ จากบริษัทประกันชีวิตหรือบริษัทประกันวินาศภัย ดี

     ปัจจุบัน การซื้อประกันสุขภาพ ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่สูงขึ้นในโรงพยาบาลเอกชน
และการให้สวัสดิการการรักษาพยาบาล ไม่ว่าจะเป็น ประกันสังคม โครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค สวัสดิการข้าราชการ ไม่ได้ตอบโจทย์ได้ทุกข้อ
 

การซื้อประกันสุขภาพ สามารถซื้อได้ทั้งจากบริษัทประกันชีวิต และบริษัทประกันวินาศภัย

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันภัย แบ่งหลัก ๆ ได้ 2 แบบ
- ใบอนุญาต ประกอบธุรกิจประกันชีวิต
- ใบอนุญาต ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย นอกจากนี้ บริษัทประกันวินาศภัยบางแห่ง ขออนุญาตขายเฉพาะ ประกันสุขภาพ เท่านั้น
 

ข้อแตกต่าง

     หากซื้อประกันสุขภาพ จากบริษัทประกันชีวิต ต้องมีกรมธรรม์หลักเป็นกรมธรรม์ประกันชีวิตก่อน เนื่องจากบริษัทประกันชีวิตจะขายประกันสุขภาพเดี่ยวไม่ได้ แต่หากซื้อประกันสุขภาพ จากบริษัทประกันวินาศภัย สามารถซื้อแบบเดี่ยวได้ หรือเรียกว่า ไม่พ่วงกับประกันหลัก
 

ข้อดีข้อเสีย ของการซื้อประกันสุขภาพจากประกันชีวิตและประกันวินาศภัย

- ซื้อกับบริษัทประกันชีวิต เหมาะกับการวางแผนทางการเงินระยะยาว
     เนื่องจากต้องมี กรมธรรม์หลักเป็นกรมธรรม์ประกันชีวิต และมีผลผูกพันระยะยาว บางครั้งต้องส่งเบี้ยไป 30-40 ปีขึ้นอยู่กับแผนประกัน และในส่วนของกรมธรรม์สุขภาพที่ซื้อเพิ่มเติม สัญญาจะเป็นปีต่อปี หากคิดจะไม่ทำประกันสุขภาพแล้ว ท่านยังต้องส่งเบี้ยของประกันหลักต่อไปตามสัญญา

- ซื้อกับบริษัทประกันวินาศภัย หรือบริษัทประกันสุขภาพ  เหมาะกับการโอนความเสี่ยงระยะสั้น
     เนื่องจากไม่มีผลผูกพันระยะยาว กรมธรรม์ประกันสุขภาพเป็นเบี้ยจ่ายปีต่อปี ไม่ต้องซื้อพ่วงจากสัญญาประกันหลัก เหมือนประกันชีวิต
 

สิ่งที่เข้าใจผิดกันบ่อยๆ เรื่องการไม่ต่ออายุประกันสุขภาพ

- ทั้งบริษัทประกันชีวิตและวินาศภัย มีสิทธิไม่รับต่ออายุประกันสุขภาพ ซึ่งเป็นสัญญาปีต่อปี  อาจมีหลายสาเหตุ เช่น มีสินไหมทดแทนที่เรียกร้องในปีที่ผ่านมาสูง เป็นต้น

     มักจะเข้าใจผิดว่า ประกันสุขภาพจากบริษัทประกันชีวิต จะต้องรับต่ออายุสัญญาประกันสุขภาพที่เป็นสัญญารอง ไปจนกว่าสัญญาหลักหมดอายุ ตรงนี้ ไม่เป็นความจริง ศึกษาจากปัญหาถามตอบในเวป คปภ. ตามเอกสารแนบ

 

อัพเดต: 17 ก.ย. 57 - 20:14

ประกันภัยรถยนต์