ไวรัส RSV เด็กบางคนมีแนวโน้มที่จะเป็นโรคหอบหืดในอนาคต


RSV (Respiratory Syncytial Virus)
เป็นเชื้อไวรัสที่ทำให้ทางเดินหายใจอักเสบในผู้ป่วยทุกช่วงอายุ มักมีการระบาดในช่วงฤดูฝน

การรับเชื้อไวรัส RSV
ติดต่อจากคนสู่คน ทางเดินหายใจ เช่น ไอ จาม น้ำมูก น้ำลาย เสมหะ จากการสัมผัส หรือละอองน้ำมูก ของผู้ป่วยคนอื่น และมีระยะฟักตัวประมาณ 2-7 วัน

อาการ
เริ่มต้นจะมีน้ำมูกใส ต่อมามีอาการไอ จาม ไข้ ไข้อาจจะมีหรือไม่ก็ได้ขึ้นกับภูมิต้านทานแต่ละคน
ถ้าเป็นในเด็กโดยเฉพาะเด็กเล็กจะมีอาการปอดบวม ไอ หอบได้ง่าย
เด็กจะมีอาการหายใจเร็ว หอบเหนื่อย บางครั้งเป็นมากจะหายใจดัง “วี้ด” ถ้าเป็นมากขึ้นจะมีอาการหายใจล้มเหลวได้

การรักษา
แบบประคับประคองตามอาการ ผู้ป่วยควรพักผ่อนให้เพียงพอ กินยาบรรเทาอาการตามแพทย์สั่ง
เด็กเล็กอาจมีอาการรุนแรง ควรได้รับการรักษาในโรงพยาบาล

ภาวะแทรกซ้อน
โรคปอดบวมหรือโรคหลอดลมฝอยอักเสบ
การติดเชื้อในหูชั้นกลาง
เกิดการติดเชื้อซ้ำ เมื่อมีการติดเชื้อแล้วครั้งหนึ่ง จะกลับมาติดเชื้ออีกครั้งได้เสมอ แต่อาการอาจไม่รุนแรงเท่าการติดเชื้อในครั้งแรก

ผลกระทบ โรคแทรกซ้อน ในอนาคต
เด็กบางคนมีแนวโน้มที่จะเป็นโรคหอบหืดในอนาคต

วิธีป้องกัน
ล้างมือบ่อย ๆ หลังจากทำกิจกรรม หรือก่อนกินอาหาร
งดไปในสถานที่แออัด เช่น โรงเรียน สถานเลี้ยงเด็ก
ทำความสะอาดของเล่น
ผู้ป่วยต้องปิดปากหรือใส่หน้ากากอนามัยเวลาไอจามเพื่อป้องกันการติดเชื้อ หรือเมื่อต้องไปอยู่ในสถานที่ที่มีคนแออัด
ไม่ควรใช้แก้วน้ำร่วมกับผู้อื่น

วัคซีนป้องกัน
ไวรัส RSV ในปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีวัคซีนป้องกัน
อัพเดต: 8 ส.ค. 60 - 22:52

ประกันภัยรถยนต์