SSL Certificate ปกป้องข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า


เรื่องนี้เกี่ยวกับ:
เราได้ทำการติดตั้ง SSL Certificate เพื่อช่วยรักษาข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าให้ดีขึ้น

SSL เป็นมาตรฐานความปลอดภัย ที่นิยมใช้กับเว็บไซต์ ecommerce, ธนาคาร, ระบบการเงิน เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนตัว เช่น อีเมล์ รหัสผ่าน ข้อมูลบัตรเครดิต ทำให้การส่งข้อมูลของท่านผ่านอินเตอร์เน็ตมีความปลอดภัยยิ่งขึ้น หลักการทำงานของ SSL คือเข้ารหัสข้อมูลระหว่างผู้ส่ง (browser ของท่าน) กับผู้รับ (ในกรณีนี้คือ prakunrod.com web server) ซึ่งมีเพียงผู้ส่งและผู้รับเท่านั้น ที่สามารถอ่านข้อมูลที่เข้ารหัสได้ โดยมีจุดประสงค์เพื่อปกป้องข้อมูลไม่ให้ถูกเปิดเผยแก่ผู้ไม่เกี่ยวข้อง หรือผู้ไม่หวังดี

ในหน้าเว็บไซต์ที่เปิดใช้งาน SSL จะมี https:// นำหน้าที่อยู่เว็บไซต์ (ปกติไม่มี s) สำหรับ prakunrod.com ท่านสามารถสังเกตการใช้งาน SSL ในหน้าเว็บไซต์ที่ให้กรอกข้อมูลส่วนตัว เช่น หน้าสั่งซื้อ หน้ากรอกประวัติเช็คราคา เป็นต้น
อัพเดต: 10 มี.ค. 56 - 08:49

ประกันภัยรถยนต์