รถอายุเกิน 7 ปี ไม่สามารถทำประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 จะสามารถทำประกันรถยนต์ประเภทใดได้บ้าง


เรื่องนี้เกี่ยวกับ:
โดยทั่วไป บริษัทประกันภัยจะรับประกันภัยรถยนต์ ประเภท 1 สำหรับรถอายุไม่เกิน 7 ปี แต่มีบางบริษัทรับถึง 9 ปี
หรือกรณีมีการต่ออายุต่อเนื่องกับบริษัทเดิม อาจพิจารณาอนุโลมรับเกิน 10 ปีได้ พิจารณาจากประวัติการเคลมด้วย

หากอายุรถเกิน 7 ปีแล้วไม่สามารถทำประเภท 1 ได้ จะพิจารณาเลือกประกันประเภทใดแทน

พิจารณาจากความคุ้มครอง มากไปน้อย แนะนำเป็นประเภท 2+ และ 3+ ตามลำดับ
-ประกันประเภท 2+ คุ้มครองตัวรถคันเอาประกันในกรณีชนกับยานพาหนะทางบก และกรณีสูญหาย ไฟไหม้ด้วย
-ประกันประเภท 3+ คุ้มครองตัวรถคันเอาประกันในกรณีชนกับยานพาหนะทางบก ไม่คุ้มครองกรณีสูญหาย ไฟไหม้

หมายเหตุ การนับอายุรถ ให้นับ 1 ตั้งแต่ปีแรกที่ออกรถจากศูนย์บริการ เช่น ออกรถปี ค.ศ. 2009 ให้นับดังนี้
ปี 2009 นับอายุได้ 1 ปี
ปี 2010 นับอายุได้ 2 ปี
....
ปี 2013 นับอายุได้ 5 ปี เป็นต้น

อัพเดต: 25 ต.ค. 56 - 00:24
ประกันภัยรถยนต์