รถอายุเกิน 7 ปี ไม่สามารถทำประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 จะสามารถทำประกันรถยนต์ประเภทใดได้บ้าง


ในอดีต บริษัทประกันภัยจะรับประกันภัยรถยนต์ ประเภท 1 สำหรับรถอายุไม่เกิน 7 ปี
อาจมีบางบริษัทรับถึง 9 ปี  
หรือกรณีมีการต่ออายุต่อเนื่องกับบริษัทเดิม อาจพิจารณาอนุโลมรับเกิน 10 ปีได้ พิจารณาจากประวัติการเคลมด้วย

ปัจจุบัน ประกันเริ่มจะรับทำประกันชั้น 1 สำหรับรถเกิน 7 ปีแล้ว

บางแห่งรับถึง 20 ปี (คุ้มภัย) โดยคัดเลือกเป็นบางยี่ห้อ และบางรุ่น ที่หาอะไหล่ซ่อมแซมง่าย


ไม่สามารถทำประเภท 1 ได้ จะพิจารณาเลือกประกันประเภทใดแทน
พิจารณาจากความคุ้มครอง มากไปน้อย แนะนำเป็นประเภท 2+ และ 3+ ตามลำดับ
  • ประกันประเภท 2+ คุ้มครองตัวรถคันเอาประกันในกรณีชนกับยานพาหนะทางบก และกรณีสูญหาย ไฟไหม้ด้วย และคุ้มครองบุคคลภายนอก
  • ประกันประเภท 3+ คุ้มครองตัวรถคันเอาประกันในกรณีชนกับยานพาหนะทางบก ไม่คุ้มครองกรณีสูญหาย ไฟไหม้  คุ้มครองบุคคลภายนอก
วิธีการนับอายุรถ
ให้นับ 1 ตั้งแต่ปีแรกที่ออกรถจากศูนย์บริการ เช่น ออกรถปี ค.ศ. 2009 ให้นับดังนี้

ปี 2009 นับอายุได้ 1 ปี
ปี 2010 นับอายุได้ 2 ปี
....
ปี 2013 นับอายุได้ 5 ปี เป็นต้น
อัพเดต: 18 ส.ค. 61 - 17:02

ประกันภัยรถยนต์