อย่างไรจึงถือว่าเป็นอุบัติเหตุ


องค์ประกอบของอุบัติเหตุ ต้องมีครบทั้ง 4 ข้อคือ
1. เกิดขึ้นทันทีโดยมิได้เจตนาหรือคาดหวัง เช่น ลื่นล้ม สุนัขกัด เป็นต้น แต่มีการกระทำบางอย่างทำอย่างตั้งใจแต่ในยามขับขันเพื่อเอาชีวิตรอด เช่น ไฟไหม้อาคารจำเป็นต้องกระโดดจากชั้นบนลงมา จะได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์อุบัติเหตุ
2. ต้องมีผลบาดเจ็บต่อร่างกาย เช่น เกิดรอยช้ำ บาดแผล แต่การบาดเจ็บทางจิตใจจะไม่ได้รับความคุ้มครอง เช่น ถูกข่มขืนแล้วต่อมาเสียสติ
3. การบาดเจ็บนั้นเกิดอย่างเอกเทศและเป็นเหตุโดยตรง เช่น เกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ได้รับความกระทบกระเทือนรุนแรงแล้วเสียชีวิตในเวลาต่อมา ถึงแม้ว่าจะเป็นโรคมะเร็งอยู่ ก็ได้รับความคุ้มครอง เพราะเป็นเหตุโดยตรง
4. เกิดจากปัจจัยภายนอก เช่น ถูกรถชน เป็นต้น
อัพเดต: 24 ส.ค. 57 - 18:54

ประกันภัยรถยนต์