ประกันภัยพิบัติ คุ้มครองภัยอะไรบ้าง และมีเงื่อนไขอย่างไร


ประกันภัยพิบัติคุ้มครองภัยธรรมชาติ 3 ภัย ได้แก่ ภัยลมพายุ, แผ่นดินไหว และน้ำท่วม โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้
 • ต้องมีคำประกาศจากคณะรัฐมนตรีว่าเป็นสถานการณ์ภัยพิบัติ จึงคุ้มครอง
 • ค่าสินไหมภายใต้กรมธรรม์ภัยพิบัติ มากกว่า 5,000 ล้านบาท ต่อ 1 เหตุการณ์
 • กรณีแผ่นดินไหว ความรุนแรงแผ่นดินไหว 7 ริกเตอร์ขึ้นไป
 • กรณีลมพายุ มีความเร็วของลม 120 กม./ชม. ขึ้นไป (ระดับพายุไต้ฝุ่น)
 • กรณีน้ำท่วม หากประกาศเป็นสถานการณ์ภัยพิบัติแล้ว จ่ายค่าเสียหายดังนี้
  • น้ำท่วมบ้านอยู่อาศัย 1-30 ซม. จ่าย 30%
  • น้ำท่วมบ้านอยู่อาศัย 50 ซม. จ่าย 50%
  • น้ำท่วมบ้านอยู่อาศัย 75 ซม. จ่าย 75%
  • น้ำท่วมบ้านอยู่อาศัย ตั้งแต่ 100 ซม. ขึ้นไป จ่าย 100%
อัพเดต: 24 ส.ค. 57 - 19:02

ประกันภัยรถยนต์